Välkommen till RBU Umeå

mor och barnFöreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Umeå, RBU Umeå, är en förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionshinder. Föreningen arbetar lokalt i Umeå för att förbättra villkoren för medlemmarna. Vi arbetar intressepolitiskt genom att påverka beslutsfattare och andra makthavare och vi utgör en mötesplats för medlemmarna genom att arrangera olika aktiviteter och andra sammankomster.

RBU Umeå är en del av Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Informationsmaterial om våra diagnoser finns tillgängligt på stadsbiblioteket samt Barn-och ungdomshabiliteringen i Umeå.

 Vill du bli medlem i RBU? Medlemsavgiften i Umeå för 2017 är 300 kr. Anmälan gör du via menyn "Bli medlem". Där kan du också läsa mer om vad som ingår i medlemskapet.

RBU använder sig av familjemedlemskap vilket betyder att samtliga skrivna på samma adress är medlemmar. En myndig person i familjen ska stå som huvudmedlem.

Vi välkomnar även stödmedlemmar.

Epost: umea@rbu.se